วิธีการจอง และชำระเงิน

1.เลือกทัวร์ที่สนใจ

2.เลือกวันเดินทาง ที่ต้องการ สีเขียวคือวันที่สามารถจองทัวร์ได้
3.กดเลือกวัน เมื่อกด จะกลายเป็นสีส้ม

4.เลือกจำนวนผู้เดืนทาง หรือ เข้าพัก และเลือก ออฟฟชั่นเสริม(ถ้ามี)
5.กด proceed

6.ในขั้นนี้ท่านสามารถเลือกทัวร์อื่นๆได้ โดยจะมารวมจ่ายครั้งเดียวในรูปแบบของตะกร้าสินค้า หรือถ้าต้องการไปขั้นถัดไปกด Proceed to Checkout

7.กรอกรายละเอียด ของผู้จอง ตามที่ระบบต้องการ แล้วกด Place order
8.เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจเช็ค และติดต่อกลับ อย่างเร็วที่สุด

หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้จากช่องทางดังต่อไปนี้