จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

Things to do - general

ภูเก็ต เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน จังหวัดที่ใกล้เคียงทางทิศเหนือ คือจังหวัดพังงา ทางทิศตะวันออกคือจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ ทั้งเกาะล้อมรอบด้วยมหาสุมทรอินเดียและยังมีเกาะที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดภูเก็ตทางทิศใต้และตะวันออก ได้แก่เกาะราชา เกาะเฮ และเกาะมะพร้าว เป็นต้น การเดินทางเข้าสู่ภูเก็ตสามารถเดินทางผ่านได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ ได้แก่ทางบกซึ่งมีเพียงเส้นทางเดียวผ่านทางจังหวัดพังงา โดยข้ามสะพานคู่ขนาน คือสะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทรเพื่อเข้าสู่ตัวจังหวัด ทางน้ำผ่านทางท่าเรือต่างๆ เช่น ท่าเรือรัษฎา ท่าเรือเจียรวานิช และท่าเรืออ่าวฉลอง เป็นต้น และทางอากาศโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตรองรับ ท่าอากาศยานนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะในเขตตำบลไม้ขาว นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีจุดชมพระอาทิตย์ซึ่งอยู่สุดเขตทางด้านตะวันตกประเทศไทยมีชื่อเรียกกันว่า แหลมพรหมเทพ

คำว่า “ภูเก็ต” คาดว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “บูกิต” (ในภาษามาลายูแปลว่าภูเขา) หรือที่เคยรู้จักแต่โบราณในนามเมืองถลาง

คำขวัญประจำจังหวัดภูเก็ต

“ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวรีสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม”

ประวัติศาสตร์จังหวัดภูเก็ต

เดิมคำว่า “ภูเก็ต” นั้นใช้คำว่า “ภูเก็จ” อันแปลว่าเมืองแก้ว ตรงกับความหมายเดิมซึ่งชาวทมิฬเรียก มณีคราม ตามหลักฐาน พ.ศ. 1568 ภูเก็ตเป็นที่รู้จักของนักเดินเรือที่ใช้เส้นทางระหว่างจีนกับอินเดีย โดยผ่านแหลมมลายู หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ หนังสือภูมิศาสตร์และแผนที่เดินเรือของทอเลมี เมื่อประมาณ พ.ศ. 700 กล่าวถึงการเดินทางจากแหลมสุวรรณภูมิลงมาจนถึงแหลมมลายู ซึ่งต้องผ่านแหลม จังซีลอน หรือเกาะภูเก็ตนั่นเอง

จากประวัติศาสตร์ไทย ภูเก็ตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรตามพรลิงก์ ต่อมาจนถึงสมัยอานาจักรศิริธรรมนคร เรียกเกาะภูเก็ตว่า เมืองตะกั่วถลาง เป็นเมืองที่ 11 ใน 12 เมืองนักษัตร โดยใช้ตราเป็นรูปสุนัข จนถึงสมัยสุโขทัย เมืองถลางไปขึ้นกับเมืองตะกั่วป่า ในสมัยอยุธยา ชาวฮอลันดามาสร้างสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรับซื้อแร่ดีบุกจากเมืองภูเก็ต

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เกิดสงครามเก้าทัพขึ้น พระเจ้าปดุง กษัตริย์ของประเทศพม่าในสมัยนั้น ได้ให้แม่ทัพยกทัพมาตีหัวเมืองปักษ์ใต้ เช่น ไชยา นครศรีธรรมราช และให้ยี่หวุ่นนำกำลังทัพเรือพล 3,000 คนเข้าตีเมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และเมืองถลาง ซึ่งขณะนั้นเจ้าเมืองถลาง (พระยาพิมลอัยาขัน) เพิ่งถึงแก่อนิจกรรม ท่านผู้หญิงจัน ภรรยา และคุณมุก น้องสาว จึงรวบรวมกำลังต่อสู้กับพม่าจนชนะเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2328 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงจันเป็น ท้าวเทพกระษัตรี และคุณมุกเป็นท้าวศรีสุทร

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวบรวมหัวเมืองชายทะเลตะวันตกตั้งเป็น มณฑลภูเก็จ และเมื่อปี พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิกระบบมลฑลเทศาภิบาล เปลี่ยนมาเป็น จังหวัดภูเก็ต จนถึงปัจจุบัน

ต่อมาเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีของท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุทร จึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นที่แยกท่าเรือ และกลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักแวะเวียนมาเพื่อสัการะเพื่อเป็นศิริมงคลเมื่อมาเยี่ยมเยือนที่จังหวัดภูเก็ต

อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร

อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร

ชาวเลเป็นชาวกลุ่มแรก ๆ ที่มาอาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ต จากนั้นมาจึงกลุ่มชนอื่น ๆ อพยพตามมาอีกจำนวนมาก ทั้งชาวจีน ชาวไทย ชาวมาเลเซีย ฯลฯ จนมีวัฒนธรรมเฉพาะเป็นของตนเองสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นสีสันอย่างหนึ่งของภูเก็ต ตามบันทึกของฟรานซิส ไลต์ กล่าวถึงชาวภูเก็ตว่าเป็นพวกผสมผสานกันทางด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมกับชาวมลายู โดยเฉพาะคนไทยจำนวนมากในสมัยนั้นทำตัวเป็นพุทธศาสนิกชน สักการะพระพุทธรูป ขณะที่กัปตันทอมัส ฟอร์เรสต์ ชาวอังกฤษที่เดินเรือมายังภูเก็ต ใน พ.ศ. 2327 ได้รายงานว่า “ชาวเกาะแจนซีลอนพูดภาษาไทย ถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจภาษามลายู พวกเขามีลักษณะหน้าตาคล้ายกับชาวมลายู ท่าทางคล้ายชาวจีนมาก”

ปัจจุบันชาวภูเก็ตส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชาวจีนฮกเกี้ยน ชาวจีนช่องแคบ ชาวจีนกวางตุ้ง ฯลฯ รวมไปถึงชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม แถบอำเภอถลาง โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมมีจำนวนถึงร้อยละ 20-36 ของประชากรในภูเก็ต มีมัสยิดแถบอำเภอถลางราว 30 แห่งจาก 42 แห่งทั่วจังหวัด มีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล กลุ่มอูรักลาโว้ยและพวกมอแกน (มาซิง) ซึ่งมอแกนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ มอเกนปูเลา (Moken Pulau) และ มอเกนตาหมับ (Moken Tamub) และยังมีชนกลุ่มต่างชาติอย่างชาวยุโรปที่เข้าลงทุนในภูเก็ต รวมไปถึงชาวอินเดีย มีชาวคริสต์ในภูเก็ตราว 300 คน ชาวสิกข์ที่มีอยู่ราว 200 คน และชาวฮินดูราว 100 คน และแรงงานต่างด้าวชาวพม่า ลาว และเขมรราวหมื่นคน

ข้อมูลสถิติของจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 543.034 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 76 ของประเทศไทย มีอำเภอทั้งหมด 3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอถลาง และ อำเภอกะทู้ จากข้อมูลสถิตินเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีประการทั้งหมด 386,605 คน มีประชากรมากเป็นเป็นอันดับที่ 64 ของประเทศ แต่มีความหน้าแน่นของประชากรต่อพื้นที่เป็น 711.93 คน/ตารางกิโลเมตร ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 5 ของประเทศ เนื่องจากผลพวงจาการท่องเที่ยวทำให้ผู้คนจากต่างจังหวัดและต่างชาติรวมถึงตัวนักท่องเที่ยวเอง เข้ามาอยู่อาศัย ทำงาน และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประชากรส่วนใหญ่ในภูเก็ตนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 73, ศาสนาอิสลามร้อยละ 25, ศาสนาคริสต์และอื่น ๆ ร้อยละ 2

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

-ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เป็นศาลากลางที่ไม่เหมือนใครด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นทั้งยังเป็นโบราณสถานที่ยังใช้การอยู่จนกระทั่งปัจจุบันอีกด้วย

-วัดฉลอง (ปัจจุบันชื่อ วัดไชยธาราราม) พ.ศ. 2419 ศิษย์พ่อท่านแช่มต่อสู้กับอั้งยี่

-วัดพระนางสร้าง มีลายแทง “พิกุลสองสารภีดีสมอแดงจำปาจำปีตะแคง…” พระพุทธรูปดีบุกที่เก่าแก่ที่สุด ตำนานพระนางเลือดขาว

-อนุสาวรีย์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2509

-เกาะสิเหร่ มีชาวเลกลุ่มอูรักลาโว้ย (ชาวไทยใหม่) รองเง็งคณะแม่จิ้ว ประโมงกิจ เป็นแม่เพลงอันดามัน หรือราชินีรองเง็งแห่งอันดามัน มีพระพุทธไสยาสน์ บนยอดเขา วัดบ้านเกาะสิเหร่

-ศาลเจ้ากะทู้ (อ๊ามในทู) เป็นที่แรก ที่เริ่มประเพณีถือศิลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย)

-ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าใกล้บริเวณท่าเรือที่ชาวต่างชาติรับส่งสินค้ามีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี

-ศาลเจ้าแสงธรรม หรืออ๊ามเตงก่องต๋อง ศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของภูเก็ตมีสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลตัน

-ศาลเจ้าบ้านท่าเรือ หรือฮกเล่งเก้ง เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโป๊เซ้งไต่เต่ องค์พระประธานของศาลเจ้า

-ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย หรือ จุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง หรือ คนภูเก็ตเรียกว่า อ๊ามจุ๊ยตุ๋ย (เป็นศาลเจ้าที่มีคนร่วมงานประเพณีถือศิลกินผักมากที่สุดในจังหวัด)

-วัดพระทอง มีพระผุดมาจากดิน มีลายแทงยัก 3 ยัก 4 หามผีไปเผา ผีไม่ทันเน่าหอมฟุ้งตลบ

-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง มีเทวประธานคือพระวิษณุ จดหมายเหตุท้าวเทพกระษัตรี หง่อก่ากี่ ชาวเล

-ย่านเมืองเก่าภูเก็ต (สถาปัตยกรรมชืโนโปรตุกีส) ถนนถลาง ถ.ดีบุก ถ.พังงา ถ.กระบี่ ถ.ภูเก็ต ถ.รัษฎา ถ.ระนอง ถ.เยาวราช ถ.เทพกระษัตรี ถ.สตูล ซอยรมณีย์ ตรอกสุ่นอุทิศ

-พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต(พมร.ภูเก็ต)เดิมใช้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่กะทู้ ใน อังมอเหลามีเหมืองจำลองเหมืองแล่น เหมืองรู เหมืองหาบ เหมืองฉีด เหมือง เรือขุด; โลหะดีบุก เพชรภูเก็จ เพชรพังงา แทนทาลัม วิถีชีวิตชาวกะทู้; ภายนอกมีรางเหมืองแร่(เหมืองสูบ-ฉีด) ขนาดใหญ่ไว้สาธิตการได้แร่ดีบุกของนายหัวเหมือง

-อนุสรณ์สถานเมืองถลาง (PHUKET HISTORICAL PARK)อยู่ในสมรภูมิเมืองถลาง พ.ศ. ๒๓๒๘ ตำบลเทพกระษัตรี อ.ถลาง พื้นที่ ๙๖ ไร่ ก่อนการพัฒนาเป็นทุ่งนาหลวง มีคลองเสน่ห์โพไหลผ่านไปบรรจบกับคลองบางใหญ่ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาพระแทวไปออกทะเลที่อู่ตะเภา ทะเลพัง เคยเป็นที่จอดเรือรบของยี่หวุ่น แม่ทัพเรือพม่าเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘

-ฮ่ายเหลงอ๋อง พญามังกร ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา มหาราชินี (อยู่ติดกับสำนักงาน ททท.ภูเก็ต)

เกาะเฮ

เกาะราชา(รายา)

Unfortunately there are no accommodations at this location at the moment.

ทัวร์นั่งช้าง ภูเก็ต ชมวิวบนเขาพระใหญ่ และชมโชว์นกแสนรู้

ทัวร์นั่งช้าง ภูเก็ต ชมวิวบนเขาพระใหญ่ และชมโชว์นกแสนรู้

จังหวัดภูเก็ต
เขาพระใหญ่ มีอีกชื่อที่เรียกกันว่าเขานาคเกิด เป็นจุดที่ตั้งของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ชื่อ พระพุทธมิ่งมงคล More info
ทัวร์นั่งช้าง ภูเก็ต ชมวิวบนเขาพระใหญ่ และชมโชว์โลมาแสนรู้

ทัวร์นั่งช้าง ภูเก็ต ชมวิวบนเขาพระใหญ่ และชมโชว์โลมาแสนรู้

จังหวัดภูเก็ต
เขาพระใหญ่ มีอีกชื่อที่เรียกกันว่าเขานาคเกิด เป็นจุดที่ตั้งของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ชื่อ พระพุทธมิ่งมงคล More info
ทัวร์เกาะราชา(รายา) ภูเก็ต 1 วัน โดยเรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะราชา(รายา) ภูเก็ต 1 วัน โดยเรือสปีดโบ๊ท

จังหวัดภูเก็ต
หมู่เกาะราชา ประกอบด้วยเกาะราชาน้อยและเกาะราชาใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ต ห่างจากเกาะภูเก็ตป More info
ทัวร์เกาะราชา(รายา) ภูเก็ต ครึ่งวันบ่าย โดยเรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะราชา(รายา) ภูเก็ต ครึ่งวันบ่าย โดยเรือสปีดโบ๊ท

จังหวัดภูเก็ต
หมู่เกาะราชา ประกอบด้วยเกาะราชาน้อยและเกาะราชาใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ต ห่างจากเกาะภูเก็ตป More info
ทัวร์เกาะราชา(รายา)และเกาะเฮ ภูเก็ต 1 วัน 2 เกาะ โดยเรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะราชา(รายา)และเกาะเฮ ภูเก็ต 1 วัน 2 เกาะ โดยเรือสปีดโบ๊ท

จังหวัดภูเก็ต
หมู่เกาะราชา ประกอบด้วยเกาะราชาน้อยและเกาะราชาใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ต ห่างจากเกาะภูเก็ตป More info
ทัวร์เกาะเฮ ภูเก็ต ครึ่งวันบ่าย โดยเรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะเฮ ภูเก็ต ครึ่งวันบ่าย โดยเรือสปีดโบ๊ท

จังหวัดภูเก็ต
เกาะเฮ หรือ คอรัลไอแลนด์ เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝั่งภูเก็ตประมาณ 10 ก.ม. More info
ทัวร์เกาะเฮ(คอรัล) ภูเก็ต 1 วัน โดยเรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะเฮ(คอรัล) ภูเก็ต 1 วัน โดยเรือสปีดโบ๊ท

จังหวัดภูเก็ต
เกาะเฮ หรือ คอรัลไอแลนด์ เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต ห่างจากชายฝั่งภูเก็ตประมาณ 10 ก.ม. More info
ทัวร์เกาะไม้ท่อน ภูเก็ต 1 วัน ดำน้ำ ดูโลมา‎ ‎โดยเรือสปีดโบ๊ท พรีเมี่ยมทริป

ทัวร์เกาะไม้ท่อน ภูเก็ต 1 วัน ดำน้ำ ดูโลมา‎ ‎โดยเรือสปีดโบ๊ท พรีเมี่ยมทริป

จังหวัดภูเก็ต
เกาะไม้ท่อน เป็นเกาะเล็กๆ ที่เงียบสงบบนฝั่งอันดามัน ที่ได้รับสมญานามว่า มัลดีฟเมืองไทย ตั้งอยู่ทางทิ More info
ทัวร์เกาะไม้ท่อน ภูเก็ต 1 วัน ดำน้ำ ตกปลา ดูโลมา‎ ‎ชมพระอาทิตย์ตก โดยเรือยอร์ช Catamaran พรีเมี่ยมทริป

ทัวร์เกาะไม้ท่อน ภูเก็ต 1 วัน ดำน้ำ ตกปลา ดูโลมา‎ ‎ชมพระอาทิตย์ตก โดยเรือยอร์ช Catamaran พรีเมี่ยมทริป

จังหวัดภูเก็ต
เกาะไม้ท่อน เป็นเกาะเล็กๆ ที่เงียบสงบบนฝั่งอันดามัน ที่ได้รับสมญานามว่า มัลดีฟเมืองไทย ตั้งอยู่ทางทิ More info
ทัวร์เกาะไม้ท่อน ภูเก็ต 1 วัน ดำน้ำ ตกปลา ดูโลมา‎ ‎โดยเรือยอร์ช Catamaran พรีเมี่ยมทริป

ทัวร์เกาะไม้ท่อน ภูเก็ต 1 วัน ดำน้ำ ตกปลา ดูโลมา‎ ‎โดยเรือยอร์ช Catamaran พรีเมี่ยมทริป

จังหวัดภูเก็ต
เกาะไม้ท่อน เป็นเกาะเล็กๆ ที่เงียบสงบบนฝั่งอันดามัน ที่ได้รับสมญานามว่า มัลดีฟเมืองไทย ตั้งอยู่ทางทิ More info
ภูเก็ตแฟนตาซี (Phuket Fantasea) ราคาคนไทย จองวันนี้จ่ายเริ่มต้นเพียง 250 บาท

ภูเก็ตแฟนตาซี (Phuket Fantasea) ราคาคนไทย จองวันนี้จ่ายเริ่มต้นเพียง 250 บาท

จังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ตแฟนตาซี อัครสถานที่รวบรวมความบันเทิงในหลากหลายรูปแบบของความสนุก และความหฤหรรษ์ ซึ่งเราก็คาดหวั More info
สยามเนรมิต ภูเก็ต (Siam Niramit) ราคาคนไทย จองวันนี้จ่ายเริ่มต้นเพียง 250 บาท

สยามเนรมิต ภูเก็ต (Siam Niramit) ราคาคนไทย จองวันนี้จ่ายเริ่มต้นเพียง 250 บาท

จังหวัดภูเก็ต
สยามเนรมิต เป็นการแสดงระดับโลกที่นำเสนอมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม ของประเทศไทย การแสดงวิจิตรมหัศจรรย์ที More info
จองตั๋วเรือเฟอร์รี่จากภูเก็ต – พีพี ท่าเรืออ่าวต้นไทร (ขาเดียว) รอบ 8.30 น.

จองตั๋วเรือเฟอร์รี่จากภูเก็ต – พีพี ท่าเรืออ่าวต้นไทร (ขาเดียว) รอบ 8.30 น.

ตารางเวลาการเดินทางและค่าบริการเรือเฟอร์รี่จาก ภูเก็ต – เกาะพีพี ท่าเรืออ่าวต้นไทร (ขาเดียว) ร More info
จองตั๋วเรือเฟอร์รี่จากภูเก็ต – พีพี ท่าเรือแหลมตง (ขาเดียว) รอบ 8.30 น.

จองตั๋วเรือเฟอร์รี่จากภูเก็ต – พีพี ท่าเรือแหลมตง (ขาเดียว) รอบ 8.30 น.

ตารางเวลาการเดินทางและค่าบริการเรือเฟอร์รี่จาก ภูเก็ต – เกาะพีพี ท่าเรือแหลมตง (ขาเดียว) รอบ 8.30 น. More info
เช่าเหมาลำเรือสปีดโบ๊ท (Speed Boat) จากภูเก็ตไปเที่ยวเกาะต่างๆ ราคาเริ่มต้น 8000 บาท

เช่าเหมาลำเรือสปีดโบ๊ท (Speed Boat) จากภูเก็ตไปเที่ยวเกาะต่างๆ ราคาเริ่มต้น 8000 บาท

*หากท่านต้องการไปเที่ยวเกาะต่างๆแบบครอบครัว หมู่คณะหรือกรุ๊ปทัวร์ ขอแนะนำให้ท่านเลือกจองเช่าเหมาลำเร More info