จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

Things to do - general

กระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น หาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการัง ถ้ำ และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ ได้แก่ หมู่เกาะพีพี และลันตา และเป็นที่ตั้งของเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค ทิศเหนือติดกับจังหวัดพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ติดกับจังหวัดตรังและทะเลอันดามัน ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดพังงาและทะเลอันดามัน

การเดินทางเข้าสู่จังหวัดกระบี่สามารถเดินทางผ่านได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ หากเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) จากจังหวัดภูเก็ต ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 402 ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 4 ทางน้ำผ่านทางท่าเรือต่างๆ เช่น ท่าเรือคลองจิหลาด ท่าเรืออ่าวนาง เป็นต้น และทางอากาศโดยมีท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่รองรับ

จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมือง

คำขวัญประจำจังหวัดกระบี่

“กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”

ประวัติศาสตร์จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ ตั้งขึ้นในปลายรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในอดีต เป็นเพียงแขวงหนึ่ง อยู่ในอำนาจการปกครอง และบังคับบัญชา ของเมืองนครศรีธรรมราช เรียกว่า “แขวงเมืองปกาสัย” พระยาผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช ให้ปลัดมาตั้งค่ายทำพะเนียดจับช้าง ของท้องที่ตำบลปกาสัย และได้มีราษฏร จากเมืองนครศรีธรรมราช อพยพมาตั้งหลักแหล่ง ทำมาหากิน เพิ่มมากขึ้น พระปลัดได้ยกตำบลปกาสัย ขึ้นเป็น “แขวงเมืองปกาสัย” ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช

ประมาณปี พ.ศ.2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองปกาสัย และทรงพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่” เมื่อได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นเมืองแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งที่ทำการ อยู่ที่ตำบลกระบี่ใหญ่ (บ้านตลาดเก่า) ในท้องที่อำเภอเมืองกระบี่ ปัจจุบัน มีหลวงเทพเสนา เป็นเจ้าเมืองกระบี่ คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ.2418 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองกระบี่ ออกจากการปกครอง ของเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ และในปี 2443 สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ได้พิจารณาเห็นว่า ศาลากลางจังหวัด ที่บ้านตลาดเก่านั้น ไม่สะดวกต่อการคมนาคม เพราะสมัยนั้น ต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะ จึงได้ย้ายที่ตั้งเมือง ไปอยู่ตำบลปากน้ำ ซึ่งอยู่ใกล้ปากอ่าว เป็นร่องน้ำลึก เรือใหญ่สามารถเข้าเทียบท่า ได้สะดวก ทำให้เป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด จนถึงปัจจุบันนี้

ความหมายของคำว่า ” กระบี่” มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า ชาวบ้านได้ขุดพบมีดดาบโบราณใหญ่เล่มหนึ่ง นำมามอบให้กับเจ้าเมืองกระบี่ และต่อมาไม่นาน ก็ขุดพบมีดดาบโบราณเล็ก อีกเล่มหนึ่ง รูปร่างคล้ายกับมีดดาบโบราณเล่มใหญ่ จึงนำมามอบให้กับเจ้าเมืองกระบี่ เช่นกัน เจ้าเมืองกระบี่ เห็นว่า เป็นดาบโบราณ สมควรเก็บไว้เป็นดาบคู่บ้านคู่เมือง เพื่อเป็นศิริมงคล แต่ขณะนั้น ยังสร้างเมืองไม่เสร็จ จึงได้นำดาบ ไปเก็บไว้ในถ้ำ เขาขนาบน้ำ หน้าเมือง โดยวางไขว้กัน ซี่งลักษณะการวาง ทำให้เป็นสัญลักษณ์ ของตราประจำเมือง คือ ดาบไข้วทาบอยู่บนภูเขาขนาบน้ำ และบ้านที่ขุดพบดาบใหญ่ ได้ตั้งชื่อว่า “บ้านกระบี่ใหญ่” บ้านที่ขุดพบดาบเล็ก ได้ตั้งชื่อ “บ้านกระบี่น้อย” แต่มีอีกตำนานหนึ่ง สันนิษฐานว่า คำว่า “กระบี่” อาจเรียกชื่อ ตามพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ที่มีมากในท้องถิ่น คือต้น “หลุมพี” เรียกชื่อว่า “บ้านหลุมพี” มีชาวมลายู และชาวจีนที่เข้ามาค้าขาย ได้เรียกเพี้ยนเป็น “กะ-ลู-บี” หรือ “คอโลบี” ต่อมาได้ปรับเป็นสำเนียงไทยว่า”กระบี่”

เหรียญประจำจังหวัดกระบี่ด้านหน้า

เหรียญประจำจังหวัดกระบี่ด้านหลัง

ข้อมูลสถิติของจังหวัดกระบี่

กระบี่มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 4,708.512 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 45 ของประเทศไทย มีอำเภอทั้งหมด 8 อำเภอได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอเขาพนม อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา อำเภอลำทับ และ อำเภอเหนือคลอง จากข้อมูลสถิตินเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีประการทั้งหมด 456,811 คน มีประชากรมากเป็นเป็นอันดับที่ 60 ของประเทศ มีความหน้าแน่นของประชากรต่อพื้นที่เป็น 97.02 คน/ตารางกิโลเมตร ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 50 ของประเทศ

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

เขาขนาบน้ำ

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

เกาะจำ

หาดไรเลย์

ทะเลแหวก

เกาะไม้ไผ่

เกาะไก่

เกาะห้า

เกาะห้อง

เกาะรอกใน

เกาะยูง

เกาะตะละเบ็ง

อ่าวท่าเลน

หินแดง – หินม่วง

หมู่เกาะปอดะ

ถ้ำเสด็จ

ถ้ำเพชร

ถ้ำเขาผึ้ง

ถ้ำลอดเหนือ-ถ้ำลอดใต้

ถ้ำผีหัวโต

น้ำตกห้วยโต้

ป่าทุ่งเตียว

สุสานหอย75ล้านปี

ถ้ำเสือเขาแก้ว

อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี

พิพิธภัณฑ์สถานวัดคลองท่อม

น้ำตกร้อน

สระมรกต

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ-บางคราม

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เกาะลันตาน้อยและเกาะลันตาใหญ่

ท่าปอมคลองสองน้ำ

สระมรกต

เกาะพีพีเล

เกาะพีพีดอน

Unfortunately there are no accommodations at this location at the moment.

ทัวร์เกาะพีพี กระบี่ 1 วัน พีพีดอนและพีพีเล โดยเรือเฟอร์รี่ (Beyond Cruise) พรีเมี่ยมทริป 

ทัวร์เกาะพีพี กระบี่ 1 วัน พีพีดอนและพีพีเล โดยเรือเฟอร์รี่ (Beyond Cruise) พรีเมี่ยมทริป 

จังหวัดกระบี่
เกาะพีพีเล เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่เ More info
ทัวร์เกาะพีพี หาดมาหยา และเกาะไข่ 1 วัน 3 เกาะ 7 จุด โดยเรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะพีพี หาดมาหยา และเกาะไข่ 1 วัน 3 เกาะ 7 จุด โดยเรือสปีดโบ๊ท

จังหวัดกระบี่, จังหวัดพังงา
เกาะพีพีเล เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่เ More info
ทัวร์เกาะพีพี หาดมาหยา และเกาะไข่ 1 วัน 3 เกาะ 7 จุด โดยเรือสปีดโบ๊ท วีไอพีทริป

ทัวร์เกาะพีพี หาดมาหยา และเกาะไข่ 1 วัน 3 เกาะ 7 จุด โดยเรือสปีดโบ๊ท วีไอพีทริป

จังหวัดกระบี่, จังหวัดพังงา
เกาะพีพีเล เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่เ More info
ทัวร์เกาะพีพี หาดมาหยา และเกาะไม้ไผ่ 1 วัน 3 เกาะ 7 จุด โดยเรือสปีดโบ๊ท (ตื่นสายได้)

ทัวร์เกาะพีพี หาดมาหยา และเกาะไม้ไผ่ 1 วัน 3 เกาะ 7 จุด โดยเรือสปีดโบ๊ท (ตื่นสายได้)

จังหวัดกระบี่
เกาะพีพีเล เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่เ More info
ทัวร์เกาะพีพี หาดมาหยา และเกาะไม้ไผ่ 1 วัน 3 เกาะ 8 จุด โดยเรือสปีดโบ๊ท วีไอพีทริป

ทัวร์เกาะพีพี หาดมาหยา และเกาะไม้ไผ่ 1 วัน 3 เกาะ 8 จุด โดยเรือสปีดโบ๊ท วีไอพีทริป

จังหวัดกระบี่
เกาะพีพีเล เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่เ More info
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา และเกาะไม้ไผ่ กระบี่ 1 วัน 3 เกาะ 6 จุด โดยเรือเอ็กซ์เพลส

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา และเกาะไม้ไผ่ กระบี่ 1 วัน 3 เกาะ 6 จุด โดยเรือเอ็กซ์เพลส

จังหวัดกระบี่
เกาะพีพีเล เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่เ More info
ทัวร์เกาะพีพี เกาะยาวใหญ่ และเกาะไข่ 1 วัน 4 เกาะ 7 จุด โดยเรือสปีดโบ๊ท

ทัวร์เกาะพีพี เกาะยาวใหญ่ และเกาะไข่ 1 วัน 4 เกาะ 7 จุด โดยเรือสปีดโบ๊ท

จังหวัดกระบี่, จังหวัดพังงา
เกาะพีพีเล เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่เ More info
ทัวร์เกาะพีพี เกาะยาวใหญ่ และเกาะไข่นอก 1 วัน 4 เกาะ 7 จุด โดยเรือเฟอร์รี่ ไฮท์สปีด

ทัวร์เกาะพีพี เกาะยาวใหญ่ และเกาะไข่นอก 1 วัน 4 เกาะ 7 จุด โดยเรือเฟอร์รี่ ไฮท์สปีด

จังหวัดกระบี่, จังหวัดพังงา
เกาะพีพีเล เป็นเกาะในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่เ More info
ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า กระบี่ 1 วัน 3 เกาะ 4 จุด โดยเรือสปีดโบ๊ท พรีเมี่ยมทริป

ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า กระบี่ 1 วัน 3 เกาะ 4 จุด โดยเรือสปีดโบ๊ท พรีเมี่ยมทริป

จังหวัดกระบี่
เกาะรอก อยู่ในน่านน้ำทะเลกระบี่ที่เชื่อมต่อทะเลตรัง ลักษณะเป็นสองเกาะเล็กๆ ตั้งคู่กัน ความสวยงามของเ More info

Unfortunately there are no cruise offers at this location at the moment.